Dzienniki elektroniczne zostały stworzone przede wszystkim w celu ułatwienia nauczycielom ewidencjonowania ocen. Niestety spora część z nich nie posiada przyjaznego interfejsu, a wprowadzanie danych często wymusza na użytkowniku wielokrotne klikanie i przechodzenie między kolejnymi formularzami. Wybieranie ocen z rozwijalnych list też nie stanowi najlepszej opcji, bo zajmuje mnóstwo czasu, zwłaszcza …