Dziennik elektroniczny – co to jest?

Czym jest dziennik elektroniczny? Najogólniej mówiąc, to oprogramowanie służące do zapisywania na dysku komputera ocen oraz wszystkich innych rejestrów związanych z nauką. Idąc tym tokiem myślenia, można za nie uznać nawet proste arkusze kalkulacyjne.

Dzienniki elektroniczne

dziennik elektroniczny zgodny z wytycznymi menNiemniej dokładne określenie, czym jest e-dziennik, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Co ważne – w 2009 r. wprowadzono do niego kilka zmian.

W dokumencie jasno zdefiniowano pojęcie „dziennik elektroniczny”, a jego stosowanie zarezerwowano wyłącznie dla programów, które spełniają identyczne wymogi jak dzienniki w wersji papierowej oraz wykazują cechy charakterystyczne dla aplikacji.

A więc oficjalnie przyjęto, że Dziennikiem Elektronicznym można określić tylko twór zgodny z wytycznymi obecnymi w rozporządzeniu MENiS. Tym, którzy mają w tej kwestii wątpliwości, proponujemy dokładnie zapoznać się z treścią rozporządzenia z 2009 r. oraz jego aktualizacją z 2010 r. Dokumenty, o których mowa to: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Comments are closed.