Dzienniki elektroniczne zostały stworzone przede wszystkim w celu ułatwienia nauczycielom ewidencjonowania ocen. Niestety spora część z nich nie posiada przyjaznego interfejsu, a wprowadzanie danych często wymusza na użytkowniku wielokrotne klikanie i przechodzenie między kolejnymi formularzami. Wybieranie ocen z rozwijalnych list też nie stanowi najlepszej opcji, bo zajmuje mnóstwo czasu, zwłaszcza …

Do niedawna lista dostępnych dzienników elektronicznych dla szkół nie była zbyt obszerna, ale upływ czasu, a przede wszystkim zmodyfikowanie rozporządzenia MEN, które sankcjonuje i reguluje korzystanie z wyżej wspomnianego oprogramowania, pozwoliło ją rozszerzyć. Aktualną listę tego typu aplikacji, sporządzoną w oparciu o subiektywne wrażenia, publikujemy poniżej: Librus Mobidziennik Vulcan IDziennik …

Dla wielu osób, o bezpieczeństwie serwisu internetowego świadczy znaczek kłódki pojawiający się w pasku adresu przeglądarki. Owszem, jest on jednym z jego wyznaczników, ale nie jedynym. O innym, równie ważnym, piszemy poniżej. O czym mowa? Oczywiście o protokole HTTPS, który szyfruje przesyłanie danych między przeglądarką internetową użytkownika internetu a serwisem. …

Zgodnie z rozporządzeniem MEN szkoły muszą przetwarzać dane osobowe pracowników, uczniów oraz ich rodziców. Na mocy jednego z zapisów ustawy nie muszą ich rejestrować w GIODO. Wypada jednak zaznaczyć, że oprócz podstawowych danych określonych przez MEN, często wchodzą one w posiadanie innych np. adresów e-mail czy numerów telefonów. Na ich …

Mnóstwo dostępnych programów komputerowych, umożliwiających drukowanie świadectw, przygotowuje je w niewłaściwy sposób, np. tak jakby miały zostać wypełnione odręcznie. Gotowe wzory posiadają rubryki, na które w dalszej kolejności nakłada się tekst. Taka forma nie jest zbyt przyjemna dla oka, a ogólny efekt wizualny prezentuje się dość słabo.   Podobnie wygląda …

Czym jest dziennik elektroniczny? Najogólniej mówiąc, to oprogramowanie służące do zapisywania na dysku komputera ocen oraz wszystkich innych rejestrów związanych z nauką. Idąc tym tokiem myślenia, można za nie uznać nawet proste arkusze kalkulacyjne. Dzienniki elektroniczne Niemniej dokładne określenie, czym jest e-dziennik, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i …