Zgodnie z rozporządzeniem MEN szkoły muszą przetwarzać dane osobowe pracowników, uczniów oraz ich rodziców. Na mocy jednego z zapisów ustawy nie muszą ich rejestrować w GIODO. Wypada jednak zaznaczyć, że oprócz podstawowych danych określonych przez MEN, często wchodzą one w posiadanie innych np. adresów e-mail czy numerów telefonów. Na ich …