Czym jest dziennik elektroniczny? Najogólniej mówiąc, to oprogramowanie służące do zapisywania na dysku komputera ocen oraz wszystkich innych rejestrów związanych z nauką. Idąc tym tokiem myślenia, można za nie uznać nawet proste arkusze kalkulacyjne. Dzienniki elektroniczne Niemniej dokładne określenie, czym jest e-dziennik, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i …